Đà Nẵng

Vị trí tuyển dụng

STT

Vị trí tuyển dụng

Tải về

1Nhân viên kinh doanh dịch vụ Vận Tải Nội Địa
2Nhân viên chứng từ khai báo hải quan
3Nhân viên kinh doanh Dịch vụ hải quan và giao nhận
4Tuyển nhân viên kinh doanh

Thông tin cần thiết

Hồ sơ tuyển dụng lao động
Lộ trình lương trong tuyển dụng
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động