Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết20190812_20190809 - SFI - QD thay doi dang ky niem yet.pdf8/12/2019 4:17:00 PM
2Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lênBao cao so huu cua co dong lon.pdf8/9/2019 11:34:00 AM
3Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12 ngày 06/08/2019Giay CN nhan LK - SFI.pdf8/6/2019 2:10:00 PM
4Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT Thay doi So luong CP (co tuc).pdf7/31/2019 9:33:00 AM
5Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức697_SFI_BC_KQPH.pdf7/30/2019 11:22:00 AM
6Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/29/2019 4:42:00 PM
7Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC_GT.pdf7/29/2019 4:40:00 PM
8Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 201901_2019_BCTHQT_CBTT.pdf7/17/2019 2:39:00 PM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190701_20190701 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf7/1/2019 2:39:00 PM
10Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu20190625_20190625 - SFI - TB ngay dkcc chi tra co tuc 2018 bang co phieu.pdf6/25/2019 8:33:00 AM
Total Item505 - Pages 11/51