Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Trần Tú Trinh20190522_20190522 - SFI - TBGDNNBLQ - Nguyen Tran Tu Trinh.pdf5/22/2019 8:32:00 AM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20190515_20190515 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf5/15/2019 9:30:00 AM
3Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2019 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 201805_2019_NQHDQT.pdf5/2/2019 4:14:00 PM
4Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/26/2019 6:21:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC_GT.pdf4/26/2019 6:18:00 PM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190422_20190422 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf4/24/2019 2:05:00 PM
7Nghị quyết HĐQT về việc giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty TNHH SITC Việt Nam20190424_20190424 - SFI - NQHDQT so 04 thong qua giu nguyen von gop tai TNHH SITC.pdf4/24/2019 10:19:00 AM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190416_20190416 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf4/16/2019 2:56:00 PM
9Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-201903_2019_NQHDQT.pdf4/5/2019 7:37:00 PM
10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Văn Trực20190401_20190401 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf4/1/2019 3:15:00 PM