Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Đính kèm là file “Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông”05_2020_NQ_HDQT.pdf5/14/2020 4:34:00 PM
2Hủy ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thông báo số 281/TB-SGDHCM ngày 04/03/2020THONG BAO HUY.pdf5/14/2020 2:00:00 PM
3Hủy ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thông báo số 281/TB-SGDHCM ngày 04/03/2020THONG BAO HUY.pdf5/14/2020 1:59:00 PM
4Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)20200506_20200506 - SFI - Bao cao khong con co dong lon - AFC Vietnam Fund.pdf5/6/2020 4:54:00 PM
5CBTT Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹBao cao gd mua lai co phieu quy.pdf5/5/2020 4:23:00 PM
6Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT20200504_20200504 - SFI - BCSHCDL - CTCTP Dau Tu NMVT.pdf5/4/2020 10:16:00 AM
7Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20202020_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/29/2020 4:34:00 PM
8Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC_GT.pdf4/29/2020 4:33:00 PM
9Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 35, ngày 23/04/202006_2020_GCNDKDN.pdf4/27/2020 10:49:00 AM
10Công văn 2572/ĐKKD-THKT ngày 14/4/2020 của Sở Kế Hoạch và đầu tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông05_2020_SKHDT.pdf4/20/2020 10:41:00 AM
Total Item481 - Pages 2/49