Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Quyết định của Chi Cục thuế Quận Thanh Xuân về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế01_CBTT_2021.pdf2/3/2021 8:00:00 AM
2Công văn giải trình BCTC hợp nhất Q4 năm 20202020_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/29/2021 7:32:00 AM
3Công văn giải trình BCTC riêng Q4 năm 20202020_Q4_BCTC_GT.pdf1/29/2021 7:31:00 AM
4Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020BCTHQT_2020_CBTT.pdf1/21/2021 10:20:00 AM
5- Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Trần PhúcDTPhuc_CBTT.pdf1/14/2021 8:50:00 AM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Thu HàDOAN THU HA_CBTT.pdf1/14/2021 8:49:00 AM
7Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20201221_20201221 - SFI - Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Thanh Tuyen.pdf12/21/2020 9:16:00 AM
8Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20201211_20201211 - SFI - Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Nguyen Thanh Tuyen.pdf12/11/2020 4:41:00 PM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đại lý Vận tải SAFI20201109_20201109 - VSC - KQGD CD LQ - SAFI.pdf11/9/2020 9:38:00 AM
10Công văn giải trình BCTC riêng Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTC_GT.pdf10/29/2020 4:35:00 PM
Total Item564 - Pages 4/57