Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình BCTC hợp nhất Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTCHN_GT.pdf10/29/2020 4:34:00 PM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đại lý vận tải SAFI20201002_20201002 - VSC - TBGDLQNNB - CTCP Dai Ly Van Tai SAFI.pdf10/2/2020 10:38:00 AM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20200914_20200914 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf9/14/2020 4:28:00 PM
4Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-2020 về việc bầu chủ tịch HĐQT công ty10_2020_NQ_HDQT.pdf9/3/2020 3:12:00 PM
5Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (HSX)20200901_20200831 - SFI - TB ngay dkcc thuc hien chi tra co tuc 2019 bang tien.pdf9/1/2020 8:35:00 AM
6Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư NMVT202008031_20200831 - SFI - BCSHCDL - CTCTP Dau Tu NMVT.pdf8/31/2020 1:37:00 PM
7Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (của VSD)TB_CDS.pdf8/28/2020 3:35:00 PM
8Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 26/08/202019_2020_GIAY XN NGANH NGHE DN.pdf8/28/2020 8:35:00 AM
9Công văn giải trình BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_GT_SX.pdf8/28/2020 8:34:00 AM
10Công văn giải trình BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_GT_SX.pdf8/28/2020 8:28:00 AM
Total Item564 - Pages 5/57