Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20122012_BCTC_SKT.pdf3/29/2013 2:19:00 PM
2Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 20122012_Q4_BCTCHN_GT.pdf2/17/2013 3:14:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 4 năm 20122012_Q4_BCTCHN.pdf2/17/2013 3:12:00 PM
4Báo cáo tài chính Quý 4-2012 (công ty mẹ)BCTC_Q4_2012.pdf1/23/2013 5:19:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 20122012_Q3_BCTCHN.pdf10/31/2012 10:35:00 AM
6Báo cáo tài chính Quý 3-2012 (công ty mẹ)2012_Q3_BCTC.pdf10/24/2012 3:19:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2012 sau kiểm toán2012_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/24/2012 4:47:00 PM
8Báo cáo tài chính Quý 2-2012 (công ty mẹ) sau kiểm toán2012_6T_BCTC_SKT.pdf8/23/2012 4:50:00 PM
9Giải trình và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 20122012_Q2_BCTCHN.pdf8/23/2012 4:48:00 PM
10Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 - 20122012_Q2_BCTC_GT.pdf7/25/2012 11:18:00 AM
Total Item183 - Pages 14/19