Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN)2017_Q2_BCTCHN.pdf7/28/2017 2:03:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC)2017_Q2_BCTC.pdf7/28/2017 1:55:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20172017_Q1_BCTCHN.pdf4/28/2017 4:09:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC.pdf4/28/2017 4:05:00 PM
5Consolidated Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTCHN_SKT_EN2016_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/21/2017 12:52:00 PM
6Separate Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTC_SKT_EN2016_BCTC_SKT_EN.pdf4/21/2017 12:50:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTCHN_SKT.pdf3/17/2017 7:51:00 AM
8Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTC_SKT.pdf3/17/2017 7:49:00 AM
9BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN.pdf1/25/2017 6:57:00 PM
10BCTC quý 4-2016 Công ty mẹ2016_Q4_BCTC.pdf1/25/2017 6:45:00 PM
Total Item177 - Pages 5/18