Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1CBTT hợp đồng kiểm toán năm 202420240701 - SFI - Hop dong kiem toan 2024.pdf01/07/2024
2Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3920242806 - SFI - Giay chung nhan dang ky DN thay doi lan thu 39.pdf28/06/2024
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 202320240603 - SFI - Thong bao ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc 2023.pdf03/06/2024
4Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 202420240603 - SFI - NQ HDQT vv giao dich voi cac ben co lien quan.pdf03/06/2024
5Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 202320240603 - SFI - NQ HDQT vv chi co tuc nam 2023.pdf03/06/2024
6Điều lệ sau phát hành ESOP20240521 - SFI - Dieu le sau phat hanh ESOP.pdf21/05/2024
7CBTT Công văn của UBCK về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành ESOP20240517 - SFI - CONG VAN CUA UBCK VV TAI LIEU BAO CAO KET QUA PHAT HANH ESOP.pdf17/05/2024
8CBTT về kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ20240510 - SFI - CBTT VE KET QUA GIAO DICH CUA CO DONG NOI BO.pdf10/05/2024
9Báo cáo kết quả phát hành ESOP 202320240510 - SFI - BAO CAO KET QUA PHAT HANH ESOP 2023.pdf10/05/2024
10CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành20240510 - SFI - CBTT THAY DOI SO LUONG CO PHIEU DANG LUU HANH.pdf10/05/2024
Total Item714 - Pages 1/72