Services

  • Sea Freight
  • Air Freight
  • Logistics
  • Warehousing
  • Trucking
  • Shipbroking
  • Shipping Agency
  • Moving & Storage
  • Trading Intermediary

News

Từ quý IV/2013, Hải Phòng thí điểm thông quan điện tử với tất cả các hãng tàu


Tổng cục Hải Quan - Theo kế hoạch triển khai thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-Manifest) mà Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa mới ban hành, từ quý IV/2013, đơn vị này sẽ mở rộng áp dụng e-Manifest cho tất cả các hãng tàu.

Hiện tại, Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện thí điểm e-Manifest đối với 07 hãng tàu.

Trong tháng 7/2013, đơn vị này sẽ ban hành công văn đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khẩn trương đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

Để các doanh nghiệp nhận thấy được lợi ích khi tham gia thực hiện thí điểm hải quan điện tử với tàu biển và tự nguyện tham gia, Cục Hải quan Hải Phòng đã giao cho các đơn vị trong Cục thực hiện công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức.

Các Chi cục Hải quan thuộc Cục thực hiện niêm yết công khai các văn bản pháp luật liên quan tại địa điểm làm thủ tục, tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ ngay tại đơn vị mình để cán bộ nâng cao nhận thức và tuyên truyền cho doanh nghiệp.

Website Hải quan Hải Phòng cũng là một kênh tuyên truyền hiệu quả được áp dụng.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện phổ biến, tuyên truyền qua công tác tiếp xúc, giải quyết thủ tục hàng ngày cho tàu biển xuất nhập cảnh và bằng văn bản thông báo trực tiếp đến các hãng tàu, đại lý và công ty giao nhận trên địa bàn.

Tổ triển khai e-Manifest tại Cục Hải quan Hải Phòng được phân công chủ trì thường xuyên theo dõi, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Tổng cục Hải quan kịp thời tháo gỡ.

Việc triển khai e-Manifets sẽ rút ngắn thời gian thông quan tàu biển xuất nhập cảnh, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng cục Hải Quan