Da Nang

Vacancies

No.

Vacancies

Download

1Nhân viên kinh doanh Dịch vụ hải quan và giao nhận
2Nhân viên kinh doanh dịch vụ Vận Tải Nội Địa
3Nhân viên chứng từ khai báo hải quan
4Tuyển nhân viên kinh doanh

Information

Hồ sơ tuyển dụng lao động
Lộ trình lương trong tuyển dụng
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động