Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20221124 - SFI - BC KQ GD CP NNB Nguyen Thanh Tuyen_CBTT.pdf11/24/2022 4:57:00 PM
2Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty20221118 - SFI - Thong bao phat hanh CP ESOP 2022.pdf11/18/2022 1:47:00 PM
3Báo cáo về sở hữu của CĐL Lê Dung Nhi20221114_20221114 - SFI - BC ve so huu CDL, NDT nam giu tu 5% tro len - LE DUNG NHI.pdf11/14/2022 8:34:00 AM
4Quyết định HĐQT số 12/QĐ-HĐQT-2022 ngày 07/11/2022 về việc Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty20221107 - SFI - QD 12 của HDQT Vv Ban hanh quy che phat hanh CP ESOP 2022.pdf11/7/2022 10:57:00 AM
5Giải trình BCTC hợp nhất quý 3 năm 202220221027 - SFI - Giai trinh BCTC HN quy 3 nam 2022.pdf10/27/2022 1:52:00 PM
6Giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 3 năm 202220221027 - SFI - Giai trinh BCTC Rieng quy 3 nam 2022.pdf10/27/2022 1:51:00 PM
7Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20221020 - SFI - Thong bao GD CP nguoi noi bo - Nguyen Thanh Tuyen-CBTT.pdf10/20/2022 4:06:00 PM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền20221020 - SFI - Bao cao KQ GD CP nguoi noi bo - Nguyen Thanh Tuyen-CBTT.pdf10/20/2022 4:05:00 PM
9Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-2022 về việc Bổ sung, đều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022 của Công ty và thông qua việc dừng thực hiện giao dịch 1.730.012 cổ phiếu quỹ20221018 - SFI - NQ HDQT vv Bo sung dieu chinh phuong an phat hanh CP ESOP 2022.pdf10/18/2022 10:36:00 AM
10Thông báo của VSD về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền20220921 - SFI - VSD_Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de nhan tam ung co tuc dot 1 nam 2022 bang tien.pdf9/21/2022 3:05:00 PM
Total Item647 - Pages 1/65