Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/30/2018 12:07:00 PM
2Công văn giải trình BCTC riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC_GT.pdf1/30/2018 12:01:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành20180123_20180123 - SFI - TBGDCP CDNB -HUYNH QUANG THANH.pdf1/23/2018 9:02:00 AM
4Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31 ngày 10/01/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi02_CBTT.pdf1/12/2018 1:52:00 PM
5Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 201801_CBTT.pdf1/10/2018 10:32:00 AM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20180105_20180105 - SFI - TBGDCP NCLQ CDNB - DO THI HONG LOAN.pdf1/5/2018 8:40:00 AM
7Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Huỳnh Quang Thành20171227_20171227 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Huynh Quang Thanh.pdf12/27/2017 11:56:00 AM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Huỳnh Quang Thành20171221_20171221 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Huynh Quang Thanh.pdf12/21/2017 2:28:00 PM
9Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đại Lý Vận tải Cosfi thay đổi lần 317_2017_CBTT.pdf12/21/2017 11:52:00 AM
10Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Quang Thành20171220_20171220 - SFI - BC GDCP cua nguoi noi bo - Huynh Quang Thanh.pdf12/20/2017 5:15:00 PM