Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 201901_2019_NQHDQT.pdf1/18/2019 11:51:00 AM
2Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190110_20190110 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf1/10/2019 5:48:00 PM
3Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 201920190109_20190109 - SFI - CV chap thuan cua UBCKNN ve gia han CBTT bctc quy, soat xet, nam 2019.pdf1/9/2019 8:39:00 AM
4Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20190107_20190107 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf1/7/2019 5:49:00 PM
5Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20190102_20190102 - SFI - TB niem yet bo sung ESOP.pdf1/2/2019 2:18:00 PM
6Quyết định thay đổi niêm yết20181228_20181228 - SFI - QD thay doi niem yet bo sung ESOP (1).pdf12/28/2018 1:50:00 PM
7Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn SAFI tại VSCBao cao tro thanh co dong lon VSC_1.pdf12/20/2018 3:24:00 PM
8Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCong bo thay doi so luong co phieu dang luu hanh-2018.pdf12/20/2018 1:42:00 PM
9Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty189_SAFI.pdf12/10/2018 8:37:00 AM
10Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20181206_20181206 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf12/6/2018 3:40:00 PM