Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Gia hạn công bố thông tin (BCTC) quý, năm20160216_20160216 - SFI - UBCKNN chap thuan Gia han thoi gian CBTT BCTC.pdf2/23/2016 10:38:00 AM
2Giải trình BCTC hợp nhất quý 4-20152015_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/29/2016 8:18:00 AM
3Giải trình BCTC quý 4-2015 công ty mẹ2015_Q4_BCTC_GT.pdf1/29/2016 8:12:00 AM
4Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông America LLCAmerica LLC.pdf1/25/2016 3:58:00 PM
5Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav – Halley Asian Prosperity20160111_20160111 - SFI - BC ve thay doi so huu co dong lon - Halley - 6.1.pdf1/11/2016 11:50:00 AM
6Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav – Halley Asian Prosperity20160111_20160111 - SFI - BC ve thay doi so huu co dong lon -haley - 22.12.pdf1/11/2016 11:45:00 AM
7Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Cao Cường kể từ ngày 24/12/2015CBTT mien nhiem PTGD - SAFI.pdf12/24/2015 8:47:00 AM
8Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav – Halley Asian Properity20151207_20151207 - SFI - BC VE SO HUU CO DONG LON.pdf12/10/2015 2:07:00 PM
9Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20151126_20151126 - SFI - BC so huu co dong lon.pdf11/30/2015 11:23:00 AM
10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Cao Cường20151028_20151028 - SFI - BCKQ gd co phieu co dong noi bo.pdf10/28/2015 1:38:00 PM