Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT thay doi SL CP co quyen bieu quyet dang luu hanh 21102015.pdf10/21/2015 9:52:00 AM
2Báo cáo kết quả giao dich cổ phiếu quỹ theo quy chế ESOPCBTT bao cao ket qua GDCP Quy 21102015.pdf10/21/2015 9:50:00 AM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Cao Cường20150930_20150930 - SFI - TBGD cp co dong noi bo - NCC-1.pdf9/30/2015 3:08:00 PM
4Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ từ đợt phát hành ESOPCBTT bao cao giao dich co phieu quy tu dot phat hanh ESOP.pdf9/29/2015 9:14:00 AM
5Báo cáo giao dịch của cổ đông nội Bộ Nhữ Đình Thiện20150924_20150924 - SFI - BCKQ gd co phieu co dong noi bo.pdf9/28/2015 3:20:00 PM
6Nghị quyết 10 – Thu hồi cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc theo quy chế ESOPCBTT NQ 10.pdf9/21/2015 10:33:00 AM
7Thông báo thay đổi niêm yết20150916_20150916 - SFI - Tbao Thay Doi NY.pdf9/21/2015 10:30:00 AM
8Quyết định thay đổi niêm yếtCBTT Quyet dinh thay doi niem yet.pdf9/15/2015 8:57:00 AM
9Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 27 của SafiCBTT Giay CNDKDN lan 27 Safi.pdf8/27/2015 4:01:00 PM
10CBTT “Giấy đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Đầ tư Hạ Tầng Safi lần thứ 2”.CBTT Giay CNDKDN lan 2 SAFIINVEST.pdf8/26/2015 2:28:00 PM