Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/25/2017 7:00:00 PM
2Công văn giải trình BCTC quý 4-2016 Công ty mẹ2016_Q4_BCTC_GT.pdf1/25/2017 6:48:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đỗ Thị Hồng Loan20170124_20170124 - SFI - TBGD cp co dong lien quan - DTHL.pdf1/24/2017 4:18:00 PM
4Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho SFI02_2017_CBTT.pdf1/23/2017 7:02:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị năm 20162016_BCTHQT_CBTT.pdf1/19/2017 3:17:00 PM
6Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 03/01/201701_2017_CBTT.pdf1/5/2017 11:54:00 AM
7Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20161230_20161228 - SFI - Tbao Thay Doi NY.pdf1/3/2017 1:29:00 PM
8Quyết định thay đổi niêm yết20161226_20161226 - SFI - QD thay doi niem yet.pdf12/28/2016 9:07:00 AM
9Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT thay doi so luong CP bieu quyet dang luu hanh.pdf12/27/2016 2:33:00 PM
10Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016TBCDSTHQ tra co tuc.pdf12/21/2016 12:04:00 PM