Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Huỳnh Quang Thành20170828_20170828 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf8/29/2017 10:10:00 AM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Hải Nguyên20170825_20170825 - SFI - TBGD cp co dong lien quan - Nguyen Hai Nguyen.pdf8/25/2017 2:12:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đoàn Thu Hà20170825_20170825 - SFI - TBGD cp co dong lien quan - Doan Thu Ha.pdf8/25/2017 2:10:00 PM
4Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN_GT)2017_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/28/2017 2:07:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC_GT)2017_Q2_BCTC_GT.pdf7/28/2017 1:57:00 PM
6Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf7/26/2017 3:29:00 PM
7Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017CBTT_SGDHCM_03_6T2017.pdf7/7/2017 8:15:00 AM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Hải Nguyên20170626_20170626 - SFI - KQGD cp co dong lien quan.pdf6/26/2017 8:06:00 AM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đặng Trần Phúc20170616_20170616 - SFI - BCKQ gd cp co dong noi bo.pdf6/16/2017 1:50:00 PM
10Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đặng Trần Phúc20170607_20170607 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf6/7/2017 8:27:00 AM