Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20161027_20161027 - SFI - BC ve so huu co dong lon.pdf10/28/2016 9:28:00 AM
2Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2016Cong bo thong tin phat hanh ESOP 2016.pdf10/26/2016 1:36:00 PM
3Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) theo Nghị quyết 08/NQHĐQT-SAFICBTT 15_THNQ08.pdf10/25/2016 11:32:00 AM
4Nghị quyết 08/NQHĐQT-SAFI về việc chuyển nhượng vốn góp của Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam)CBTT 14_NQ08.pdf9/29/2016 10:25:00 AM
5Thay đổi tên công ty liên doanh của Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt NamCBTT 13_thay doi ten cong ty lien doanh.pdf9/28/2016 4:12:00 PM
6Nghị quyết số 07/NQHĐQT-SAFI ngày 28/09/2016 về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao độngCBTT 12_NQ07.pdf9/28/2016 10:29:00 AM
7Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn America LLC20160109_20160109 - SFI - BC thay doi so huu co dong lon America LLC.pdf9/1/2016 11:17:00 AM
8Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/30/2016 10:41:00 AM
9Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC_GT.pdf7/30/2016 10:36:00 AM
10Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20162016_06_BCTHQT_CBTT.pdf7/25/2016 4:12:00 PM