Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo chốt danh sách đợt 2 trả cổ tứcCBTT Chot danh sach dot 2 tra co tuc.pdf11/5/2014 10:54:00 AM
2Công bố nghị quyết09_2014_NQHDQT.pdf11/5/2014 10:49:00 AM
3Giấy chứng nhận Công TNHH Đầu TƯ Hạ Tầng SafiGCNDKKD20102014.pdf10/20/2014 2:39:00 PM
4Báo cáo kết quả bán Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Nguyễn Cao Cường.20141010 - SFI - KQGD cp co dong noi bo.pdf10/10/2014 2:26:00 PM
5Kết quả giao dịch bán của Cổ đông lớn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.20140922 - SFI - KQGD CP co dong noi bo -Tong HHVN.pdf9/23/2014 9:26:00 AM
6Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 24 ngày 19/09/2014 của Công ty CP ĐLVT SAFIGCNDKKD22092014.pdf9/22/2014 3:43:00 PM
7Giay phep dau tu Cosco Container Lines Việt NamCosco_Investment Certificate_vn_(20 September 2014).pdf9/22/2014 10:16:00 AM
8Báo cáo kết quả bán Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Bùi Quang Cảnh20140910 - SFI - KQGD CP CO DONG NOI BO-1.pdf9/10/2014 4:32:00 PM
9Công bố thông tin v/v giao dich cổ phiếu của Cổ động nội Bộ Nguyễn Cao Cường20140905 - SFI - TBGD cp co dong lien quan.pdf9/6/2014 8:58:00 AM
10Thông báo Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2014TB-08-20140904.PDF9/4/2014 4:48:00 PM