Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thư mời họp và Giấy ủy quyềnThu moi hop va Giay uy quyen.pdf3/13/2017 4:18:00 PM
2Thông báo về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 201707_2017_CBTt.pdf3/13/2017 4:16:00 PM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đỗ Thị Hồng Loan20170215_20170215 - SFI - KQGD cp co dong lien quan.pdf2/16/2017 8:15:00 AM
4Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 201720170215_20170215 - SFI - TB ngay dkcc chot danh sach co dong.pdf2/16/2017 8:12:00 AM
5Giấy chứng nhận đăg ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 của Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi06_2017_CBTT.pdf2/15/2017 11:10:00 AM
6Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201705_2017_CBTT.pdf2/9/2017 5:43:00 PM
7Nghị quyết 02/NQ/HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 201704_2017_CBTT.pdf2/9/2017 5:39:00 PM
8Nghị quyết 01/NQ/HĐQT về việc thay đổi điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn tại công ty con (Cosfi)03_2017_CBTT.pdf2/8/2017 11:11:00 AM
9Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đỗ Thị Hồng Loan20170206_20170203 - SFI - Dinh chinh noi dung tai TBGD CP (Do Thi Hong Loan).pdf2/7/2017 4:46:00 PM
10Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/25/2017 7:00:00 PM