Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết của HDQT-Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014NQ-08-20140904.pdf9/4/2014 3:31:00 PM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộTB-07-20140829.pdf8/29/2014 8:18:00 AM
3Nghị quyết của HDQT - Thành lập Công Ty TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SAFI07_2014_NQHDQT.pdf8/26/2014 11:51:00 AM
4Thông báo lợi nhuận liên doanhTB-140826.pdf8/26/2014 9:11:00 AM
5Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ20140819 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf8/20/2014 3:06:00 PM
6Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ20140819 - SFI - KQGD cp co dong noi bo.pdf8/20/2014 3:04:00 PM
7Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn20140818- SFI-BC VE SO HUU CO DONG LON.pdf8/20/2014 3:02:00 PM
8Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 790/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yếtNiem yet va giao dich (Trai phieu chuyen doi 2013).pdf8/19/2014 11:17:00 AM
9Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 750/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yếtNiem yet va giao dich (ESOP 2014).pdf8/19/2014 11:14:00 AM
10Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 667/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêmNiem yet va giao dich (ESOP 2012).pdf8/19/2014 11:12:00 AM