Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 24 ngày 19/09/2014 của Công ty CP ĐLVT SAFIGCNDKKD22092014.pdf9/22/2014 3:43:00 PM
2Giay phep dau tu Cosco Container Lines Việt NamCosco_Investment Certificate_vn_(20 September 2014).pdf9/22/2014 10:16:00 AM
3Báo cáo kết quả bán Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Bùi Quang Cảnh20140910 - SFI - KQGD CP CO DONG NOI BO-1.pdf9/10/2014 4:32:00 PM
4Công bố thông tin v/v giao dich cổ phiếu của Cổ động nội Bộ Nguyễn Cao Cường20140905 - SFI - TBGD cp co dong lien quan.pdf9/6/2014 8:58:00 AM
5Thông báo Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2014TB-08-20140904.PDF9/4/2014 4:48:00 PM
6Nghị quyết của HDQT-Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014NQ-08-20140904.pdf9/4/2014 3:31:00 PM
7Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộTB-07-20140829.pdf8/29/2014 8:18:00 AM
8Nghị quyết của HDQT - Thành lập Công Ty TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG SAFI07_2014_NQHDQT.pdf8/26/2014 11:51:00 AM
9Thông báo lợi nhuận liên doanhTB-140826.pdf8/26/2014 9:11:00 AM
10Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ20140819 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf8/20/2014 3:06:00 PM