Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết 10 – chuyển đổi Cosfi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên và chuyển nhượng 1% vốn góp tại COSFI cho SAFIINVESTCBTT 20_NQ10.pdf12/9/2016 1:48:00 PM
2Nghị quyết 09 – thông báo miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốcCBTT 18_NQ09.pdf12/1/2016 3:06:00 PM
3Công bố thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tinCBTT 19_GUQCBTT.pdf12/1/2016 3:03:00 PM
4Công ty Safi xin đính kèm Công bố thông tin ”Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2016”Bao cao ket qua ESOP 2017.pdf11/29/2016 2:12:00 PM
5Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 01/11/2016 bổ sung Người đại diện pháp luật của Công ty từ 1 lên 2 thành viênCBTT 17_CNDKDN29.pdf11/7/2016 9:00:00 AM
6Công ty đã nhận tiền chuyển nhượng vốn góp tại Công Ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam)CBTT 16_CNVG.pdf11/7/2016 8:54:00 AM
7Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20162016_Q3_BCTCHN_GT.pdf10/28/2016 4:54:00 PM
8Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3-20162016_Q3_BCTC_GT.pdf10/28/2016 4:51:00 PM
9Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20161027_20161027 - SFI - BC ve so huu co dong lon.pdf10/28/2016 9:28:00 AM
10Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2016Cong bo thong tin phat hanh ESOP 2016.pdf10/26/2016 1:36:00 PM