Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) theo Nghị quyết 08/NQHĐQT-SAFICBTT 15_THNQ08.pdf10/25/2016 11:32:00 AM
2Nghị quyết 08/NQHĐQT-SAFI về việc chuyển nhượng vốn góp của Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam)CBTT 14_NQ08.pdf9/29/2016 10:25:00 AM
3Thay đổi tên công ty liên doanh của Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt NamCBTT 13_thay doi ten cong ty lien doanh.pdf9/28/2016 4:12:00 PM
4Nghị quyết số 07/NQHĐQT-SAFI ngày 28/09/2016 về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao độngCBTT 12_NQ07.pdf9/28/2016 10:29:00 AM
5Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn America LLC20160109_20160109 - SFI - BC thay doi so huu co dong lon America LLC.pdf9/1/2016 11:17:00 AM
6Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/30/2016 10:41:00 AM
7Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC_GT.pdf7/30/2016 10:36:00 AM
8Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20162016_06_BCTHQT_CBTT.pdf7/25/2016 4:12:00 PM
9Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 28 (Lý do : bổ sung ngành nghề kinh doanh)CBTT GDKKD 28.pdf7/22/2016 10:57:00 AM
10Nghị quyết 06/NQHĐQT-SAFI ngày 21/07/2016 V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh06_2016_NQHDQT.pdf7/21/2016 3:23:00 PM