Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnSFI-TB-TCT2007-20080605.PDF6/5/2008 1:30:00 PM
2Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (số 01-2008/NQ/ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2008-20080525.PDF5/25/2008 8:02:00 AM
3Thông báo thành lập công ty TNHH KCTC VIỆT NAMSFI-TB-TLKCTC-VIETNAM-20080515.PDF5/15/2008 1:28:00 PM
4Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008SFI-TB-HDHDCD-TN2008-20080425.PDF4/25/2008 1:26:00 PM
5Thông báo kết quả hoạt động năm 2007SFI-TB-KQHDKD-2007-20080329.PDF3/29/2008 1:18:00 PM
6Báo cáo bạchSFI-BCB-20061221.PDF12/21/2006 7:57:00 AM
Total Item696 - Pages 70/70