Hồ sơ công ty

Tên công ty
:
Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI

     
Ngày thành lập
:
Ngày 20 tháng 10 năm 1992, theo quyết định số 05/TCCB  của
Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải

     
Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

     
Chứng chỉ
: FIATA (Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Kho vận Quốc tế)
Hội viên liên kết

1993
    IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế)
Đại lý hàng hóa số 37-3-001

1994
    VISABA (Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam)
Hội viên thứ 9

1994
    AMSA (Hiệp hội Di chuyển và Kho bãi Hoa Kỳ)
Hội viên

1996
    BIMCO (Hiệp hội Hàng hải Baltic và Quốc tế )
Hội viên môi giới thứ 119408

1997
    VIFFAS (Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam)
Hội viên chính thức

1999
    VICCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
Hội viên chính thức

2001
    IAM (Hiệp hội Di chuyển Quốc tế)
Hội viên liên kết

2005
    VNSC (Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam)
Hội viên chính thức

2009
    Tổng đại lý hàng hóa (được công nhận bởi Cục Hàng không Việt Nam)
Giấy phép số 013 & 014/ CHK-CCHH

1998
    Đại lý Hải quan
Giấy phép số 018/ KTHQ

1999
    Vận tải đa phương thức quốc tế (MTO)
Giấy phép số 20/GP-GTVT

2005
     
Dịch vụ
: Vận tải đa phương thức

    Đại lý vận tải đường biển

    Đại lý vận tải đường không

    Dịch vụ kết hợp đường biển - đường không
    Vận tải đường bộ và đường sắt
    Dịch vụ gom hàng
     
    Dịch vụ Logistics

    Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Door-to-Door
    Môi giới Hải quan
    Vận tải nội địa và trong kho ngoại quan
    Lưu kho và Phân phối
    Thủ tục thông quan, giao nhận vận chuyển hàng công trình
    Thủ tục thông quan, giao nhận vận chuyển hàng triển lãm
    Thủ tục thông quan, giao nhận vận chuyển hàng quá cảnh
     
    Môi giới hàng hải và Đại lý tàu biển
    Đại lý tàu biển
    Đại lý khai thác hàng
    Môi giới thuê tàu
    Cung ứng tàu biển
    Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa
    Dịch vụ thay đổi thuyền viên
     
    Dịch vụ Di chuyển

    Đóng gói hàng hóa và lưu kho bãi
    Dịch vụ di chuyển trong nước và quốc tế
     
    Dịch vụ Thương mại
    Trung gian và xúc tiến thương mại
    Nhập khẩu và xuất khẩu
     
Chi nhánh và văn phòng đại diện
: SAFI Hà Nội
1995
  SAFI Hải Phòng
1998
  SAFI Vũng Tàu
1999
    SAFI Đà Nẵng
2000
    SAFI Quy Nhơn
2002
    SAFI Quảng Ninh
2005
    SAFI Lạng Sơn
2007
     
Công ty con
: Công ty TNHH Hải Phòng
2001
     
Doanh nghiệp và
liên doanh

: COSFI 1998
  Yusen Việt Nam
2004
    KCTC Việt Nam
2008
    SITC Việt Nam
2009