Vận tải

Với đội xe của riêng mình, SAFI vận chuyển hàng hóa của khách hàng tới mọi địa điểm trên đất nước Việt Nam. Dịch vụ vận tải, cùng với các dich vụ giao nhận vận chuyển khác, hoàn thiện chuỗi dây chuyền dịch vụ của chúng tôi.