SAFI đà nẵng

Địa chỉ văn phòng: Lô 39, đường số 2, KCN An Đồn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: +84.236.3937550
Fax: +84.236.3937558/59
Email: info.dad@safi.com.vn

Phòng
Người phụ trách
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ban giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng DũngGiám đốc+84.236.3937937
nhdung@safi.com.vn
Hành chính Nhân sự
Ông Đỗ Công PhươngNhân viên 
+84.236.3937550
admin.dad@safi.com.vn
Kế toán Tài vụ
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan 
Trưởng phòng
+84.236.3937556
accounting.dad@safi.com.vn
Đại lý vận tải
Ông Đinh Văn LậpTrưởng phòng+84.236.3937552
dvlap.dad@safi.com.vn
Logistics & Kho
Ông Bùi Quốc Viễn
Trưởng phòng+84.236.3937933
bqvien@safi.com.vn
Vận tải
Ông Ngô Thế KhiêmTrưởng phòng
+84.236.3937932ntkhiem@safi.com.vn