Hồ Chí Minh

Vị trí tuyển dụng

STT

Vị trí tuyển dụng

Tải về

1Tuyển nhân viên giao nhận XNK (Hạn nộp hồ sơ dd/mm/yyyy)

Thông tin cần thiết

Hồ sơ tuyển dụng lao động
Lộ trình lương trong tuyển dụng
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động