Safi hà nội

Địa chỉ văn phòng: Phòng 707, tầng 7, tòa nhà 315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84.24.39745570
Fax: +84.24.39745580
Email: info.han@safi.com.vn

Phòng Kho vận
Địa chỉ: Lô 15NM6, Cụm CN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84.24.36784995
Fax: +84.24.36785040

Phòng
Người phụ trách
Chức vụ
Điện thoại
Email
Ban giám đốc
Ông Đặng Trần Phúc Giám đốc+84.24.39745565dtphuc@safi.com.vn
Hành chính Nhân sự
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga
Nhân viên
+84.24.39745570
admin.han@safi.com.vn
Kế toán Tài vụBà Phạm Thị Mai Hương
Trưởng phòng
+84.24.39745567ptmhuong@safi.com.vn
Đại lý vận tải
Ông Đặng Trần PhúcGiám đốc+84.24.39745565dtphuc@safi.com.vn
Dịch vụ Logistics & Moving
Ông Vương Anh Tuấn
Phó giám đốc chi nhánh+84.2439745569
vatuan@safi.com.vn
Dịch vụ Kho Vận
Ông Đinh Viết ThànhPhó trưởng phòng+84.24.36784995warehouse.han@safi.com.vn
Dịch vụ Di chuyển
Ông Bạch Ngọc ThànhNhân viên
+84.24.39746372
mov-cs.han@safi.com.vn