Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20181206_20181206 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf12/6/2018 3:40:00 PM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20181204_20181204 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf12/4/2018 3:39:00 PM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20181120_20181120 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf11/20/2018 2:26:00 PM
4Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động156_SAFI.pdf11/15/2018 3:53:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/20182018_Q3_BCTCHN_GT.pdf10/29/2018 5:40:00 PM
6Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3/20182018_Q3_BCTC_GT.pdf10/29/2018 5:39:00 PM
7Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn AFC VF Limited20181026_20181025 - SFI - CBTT tro thanh co dong lon - AFC Vietnam Fund.pdf10/26/2018 9:07:00 AM
8Ngày 18/10/2018 Safi đã nhận tiền của Công ty TNHH MTV Best SCM Solutions theo hợp đồng chuyển nhượng 23% vốn góp của Safi tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam12_CBTT.pdf10/18/2018 5:00:00 PM
9Hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng 23% vốn góp của Safi tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam11_CBTT.pdf10/15/2018 2:23:00 PM
10Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20181011_20181011 - SFI - TBGDCPNNB - Vu Van Truc.pdf10/11/2018 8:34:00 AM