Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1CBTT hợp đồng kiểm toán năm 202420240701 - SFI - Hop dong kiem toan 2024.pdf7/1/2024 3:10:00 PM
2Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3920242806 - SFI - Giay chung nhan dang ky DN thay doi lan thu 39.pdf6/28/2024 2:26:00 PM
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 202320240603 - SFI - Thong bao ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc 2023.pdf6/3/2024 6:21:00 PM
4Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI với các bên liên quan trong năm 202420240603 - SFI - NQ HDQT vv giao dich voi cac ben co lien quan.pdf6/3/2024 6:20:00 PM
5Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 202320240603 - SFI - NQ HDQT vv chi co tuc nam 2023.pdf6/3/2024 6:18:00 PM
6Điều lệ sau phát hành ESOP20240521 - SFI - Dieu le sau phat hanh ESOP.pdf5/21/2024 4:49:00 PM
7CBTT Công văn của UBCK về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành ESOP20240517 - SFI - CONG VAN CUA UBCK VV TAI LIEU BAO CAO KET QUA PHAT HANH ESOP.pdf5/17/2024 5:35:00 PM
8CBTT về kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ20240510 - SFI - CBTT VE KET QUA GIAO DICH CUA CO DONG NOI BO.pdf5/10/2024 4:55:00 PM
9CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành20240510 - SFI - CBTT THAY DOI SO LUONG CO PHIEU DANG LUU HANH.pdf5/10/2024 4:54:00 PM
10Báo cáo kết quả phát hành ESOP 202320240510 - SFI - BAO CAO KET QUA PHAT HANH ESOP 2023.pdf5/10/2024 4:53:00 PM
Total Item717 - Pages 1/72