Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTCHN6T_GT.pdf8/29/2023 11:21:00 AM
2Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTC6T_GT.pdf8/29/2023 11:20:00 AM
3Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2023 về sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 202320230803 - SFI - NQ05 So ket tinh hinh hoat dong 6 thang dau nam 2023.pdf8/3/2023 5:03:00 PM
4Đính chính tài liệu đính kèm BCTC riêng và hợp nhất quý 2 năm 202320230802 - SFI - Dinh chinh BCTC rieng va hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:46:00 AM
5Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 202320230728 - SFI - CV giai trinh BCTC hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf7/28/2023 11:03:00 AM
6Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 2 năm 202320230728 - SFI - CV giai trinh BCTC rieng Quy 2 nam 2023.pdf7/28/2023 11:02:00 AM
7Thông báo Thay đổi nhân sự kế toán trưởng20230601 - SFI - Thong bao thay doi nhan su_CBTT.pdf6/1/2023 3:46:00 PM
8Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2023 về thay đổi nhân sự CTCP Đại lý Vận tải SAFI20230601 - SFI - Nghi quyet 04 Thay doi nhan su.pdf6/1/2023 3:44:00 PM
9Ngày 31/05/2023 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tuyền- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi20230531 - SFI - Don tu nhiem ke toan truong.pdf5/31/2023 4:52:00 PM
10Thông báo ký ket hợp đồng kiểm toán BCTC 202322030525 - SFI - Hop dong kiem toan 2023.pdf5/25/2023 3:39:00 PM
Total Item691 - Pages 1/70