Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính - quý 1 năm 2009SFI-BCTC-Q1-2009-20090425.PDF4/25/2009 9:10:00 AM
2Báo cáo tài chính hợp nhất - kiểm toán 2008SFI-BCTC-HN-KT-2008-20090403.PDF4/3/2009 9:09:00 AM
3Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008SFI-BCTC-Q4-2008-20090123.PDF1/23/2009 9:05:00 AM
Total Item183 - Pages 19/19