Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐQT về việc góp vốn liên doanh08_2019_NQHDQT.pdf9/16/2019 5:45:00 PM
2Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN_GT.pdf8/27/2019 10:20:00 AM
3Giải trình Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC_GT.pdf8/27/2019 10:17:00 AM
4Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, thay đổi lần thứ 33 ngày 16/08/201920_CBTT.pdf8/20/2019 3:31:00 PM
5Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20190816_20190816 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf8/16/2019 5:00:00 PM
6Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20190813_20190812 - SFI - TB ve viec niem yet giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf8/13/2019 1:55:00 PM
7Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sungGiay dang ky ngay giao dich bo sung.pdf8/12/2019 4:19:00 PM
8Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết20190812_20190809 - SFI - QD thay doi dang ky niem yet.pdf8/12/2019 4:17:00 PM
9Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lênBao cao so huu cua co dong lon.pdf8/9/2019 11:34:00 AM
10Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12 ngày 06/08/2019Giay CN nhan LK - SFI.pdf8/6/2019 2:10:00 PM
Total Item522 - Pages 12/53