Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Đính kèm là file “Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT”20200221_20200221 - SFI - BCSHCDL - CTCP Dau tu NMVT.pdf2/21/2020 4:12:00 PM
2Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyBao cao Ket qua ESOP 2019.pdf2/13/2020 9:08:00 AM
3Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh, phân bổ lại cổ phiếu ESOP 201920200212_20200212 - SFI - QD HDQT so 01 dieu chinh va phan bo lai cp ESOP 2019.pdf2/12/2020 3:05:00 PM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hải Nguyên20200212_20200212 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hai Nguyen.pdf2/12/2020 3:04:00 PM
5Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20200212_20200212 - SFI - TBGDNNB - Do Thi Hong Loan.pdf2/12/2020 3:04:00 PM
6Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20200203_20200203 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf2/3/2020 5:08:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/22/2020 5:08:00 PM
8Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC_GT.pdf1/22/2020 4:58:00 PM
9Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 202020200116_20200116 - SFI - CV chap thuan gia han BCTC quy, nam, soat xet 2020.pdf1/16/2020 9:10:00 AM
10Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, Cty Cổ phần Đầu tư NMVTDocument (152).pdf1/16/2020 7:35:00 AM
Total Item564 - Pages 13/57