Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2015.2015_Q2_BCTCHN_GT.pdf8/13/2015 2:43:00 PM
2CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 22015_Q2_BCTCHN.pdf8/13/2015 2:40:00 PM
3CBTT Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ2015_Q2_BCTC.pdf8/10/2015 3:29:00 PM
4Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ.2015_Q2_BCTC_GT.pdf8/10/2015 3:29:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN_GT.pdf5/14/2015 10:06:00 AM
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN.pdf5/14/2015 10:04:00 AM
7Công văn giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC_GT.pdf5/14/2015 8:26:00 AM
8Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC.pdf5/14/2015 8:25:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 bằng tiếng anh2014_BCTCHN_SKT_EN.pdf5/4/2015 1:56:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ 2014 bằng tiếng Anh2014_BCTC_KT_EN.pdf4/23/2015 1:42:00 PM
Total Item177 - Pages 8/18